Jiří Petrásek - Vymáhání pohledávek

Masáže pro tebe

Většina podnikatelských subjektů se při své činnosti dostane do situace, kdy za řádné dodání produktů či služeb není včas uhrazena smluvená částka. Je několik způsobů, jak přimět dlužníka k zaplacení. Vymáhání pohledávek od dlužníka samotným podnikatelem je mnohdy nejen časově, ale i finančně náročné. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem je mimosoudní vymáhání pohledávek..

KONTAKTY

Vytvořte si bezplatně vizitku v našem katalogu a propagujte tak sou činnost na internetu.

Vytvořit vizitku...